เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ป้องกันการรับสินบน
ป้องกันการขัดกันฯ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 11.44 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 84 ท่าน