วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 14.00 น. นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด  
 

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 14.00 น. นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ เพื่อสรุปผลการพิจารณากลั่นกรอง เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 15.12 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 159 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย