วันที่ 3 พ.ค. 2562 อบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ อบต.ไผ่เขียว  
 

วันที่ 3 พ.ค. 2562 อบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ อบต.ไผ่เขียว ทั้งนี้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจะเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับองค์กรและประชาชนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 14.24 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย