วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในการประชุม  
 

วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในการประชุม โดยได้ชี้แจงข้อราชการให้กับผู้บริหารอปท. ในเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และป้ายถ้อยคำถวายพระพร

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 16.11 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย