วันที่ 16 เมษายน 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562  
 

วันที่ 16 เมษายน 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะตรวจติดตามที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จุดตรวจสามแยกทางเข้าเขื่อนทับเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก และจุดตรวจศูนย์จราจร สภ.หนองฉาง อำเภอหนองฉาง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้กำชับให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัว ชุมชน ดูแลคนในครอบครัว ชุมชน ให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 16.10 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 91 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย