วันที่ 12 เมษายน 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับข้อสั่งการจากผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงมหาดไทย  
 

วันที่ 12 เมษายน 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับข้อสั่งการจากผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงมหาดไทย และร่วมกับคณะตรวจติดตามที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่อำเภอหนองฉางและอำเภอลานสัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 16.05 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย