ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 14.20 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 47 ท่าน