นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวคำถวายราชสดุดี และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562  
 

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวคำถวายราชสดุดี และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 12.53 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย