นที่ 14 มีนาคม 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี และนางสาระภี แข็งธัญกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ลงพื้นที่ อ.หนองฉาง เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 

นที่ 14 มีนาคม 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี และนางสาระภี แข็งธัญกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ลงพื้นที่ อ.หนองฉาง เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการดำเนินการตามนโยบายสำคัญ เช่น การจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา การบริหารจัดการขยะ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โครงการ 1 อปท.1ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 13.22 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 133 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย