วันที่ 6มี.ค.2562 นางสาวมยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด  
 

วันที่ 6มี.ค.2562 นางสาวมยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี  โดยได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดอุทัยธานีที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 เพื่อบูรณาการร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดอุทัยธานีที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 10.02 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 132 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย