สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 00.57 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 63 ท่าน