หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการสัมมนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ [ 3 เม.ย. 2556 ]  
อ่าน: 2469
 


 
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมมอบสิ่งของวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2556 [ 20 มี.ค. 2556 ]  
อ่าน: 2318
 


 
พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย [ 20 มี.ค. 2556 ]  
อ่าน: 2241
 
 
         


 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2556 ]  
อ่าน: 2442
 


 
โครงการสัมมนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (๑๗-๑๙ ธันวามคม๒๕๕๕ ณ อมรพันธ์วิลล่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) [ 26 ธ.ค. 2555 ]  
อ่าน: 2613
 


 
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณหน้าหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี [ 26 ต.ค. 2555 ]  
อ่าน: 2521
 
<< หน้าแรก...     41      42      43     (44)     45      46      47     ....หน้าสุดท้าย >> 48