หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
วันที่ 2 ธ.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ [ 3 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 16
 


 
วันที่ 2 ธ.ค. 62 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา [ 3 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 6
 


 
นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. [ 3 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 9
 
 
         


 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 3 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 7
 


 
วันที่ 28 พ.ย. 62 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) [ 2 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 11
 


 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม [ 2 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 11
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 50