หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย น.ส.บุญยืน วงศ์สราญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 4
 


 
วันที่ 4 ก.ค. 62 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำทีมงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน [ 12 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 4
 


 
นที่ 1 ก.ค.2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี [ 2 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 13
 
 
         


 
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 11
 


 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานเสวนาในกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริตประเด็น “คนอุทัยไม่ทนต่อการทุจริต” [ 27 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 14
 


 
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) สนง.ทส.จ.อุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี ลง พื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองอุทัยธาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 16
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 48