หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ระเบียบ/กฎหมาย

     

 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 1 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 271  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
มาตรฐานการให้บริการ [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
   1     (2)     3      4      5   
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550