หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ระเบียบ/กฎหมาย

     

 
คู่มือหรือมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงาน [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [ 3 ก.ค. 2554 ]  อ่าน : 5604  
 
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 [ 14 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 227  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 1 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 213  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 [ 1 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 420  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 1 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 276  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 1 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 1114  
 
   1      2     (3)     4      5   
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550