หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
1
2
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ค่ะ
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.อุทัยธานี
 
การจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวันอนุรักษ์มรกดไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดอุทัยธานี [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่อปท. งวดที่1/66 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั่งโครงการ TOR [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
รวบรวมปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิขสถานีอนามัยถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ประการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
ประการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 4 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดอุทัยธานี
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุ [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 44 
 
นายธีระรัตน์ วงษ์จักร  
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กง.บป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 74 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของ สถอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 40 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเ [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มระเบียบวาระกา [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธ [ 13 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


ทต.หนองสระ จ้างจ้างเหมาออกแบบโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสระ ประจำปีงบประมา [ 30 มี.ค. 2566 ]


ทต.เมืองการุ้ง ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธี [ 30 มี.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งพง จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]


ทต.ทัพทัน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]


อบต.ทัพหลวง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด อบต.) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร [ 30 มี.ค. 2566 ]


อบต.สะแกกรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]


อบต.ประดู่ยืน จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองผักกาดประจำเดือนเมษา [ 30 มี.ค. 2566 ]


อบต.ประดู่ยืน จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประดู่ยืน ประจำเดือน เมษายน 2566 โดย [ 30 มี.ค. 2566 ]


อบต.ประดู่ยืน จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านทุ่งสามแท่ง ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะ [ 30 มี.ค. 2566 ]


ทต.หนองฉาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.อุทัยธานี
   
 
สอบถามตน.ผอ.กองคลัง ว่าง รับโอนมั้ย (9 มี.ค. 2566)    อ่าน 138  ตอบ 3  
รับโอนย้ายกลับนครสวรรค์ (25 ธ.ค. 2565)    อ่าน 538  ตอบ 1  
หัวหน้าฝ่าย สวัสดิการฯ ที่ใหนว่างมั่งคะ (23 ธ.ค. 2565)    อ่าน 100  ตอบ 0  
ตกลง..องค์การบริหารส่วนตำบลเข้างานกันกี่โมง.. (18 พ.ย. 2565)    อ่าน 11486  ตอบ 15  
- การบริหารงานในหน่วยงาน อปท. (17 พ.ย. 2565)    อ่าน 8838  ตอบ 27  
ขออนุญาตแนะนำ (5 พ.ย. 2565)    อ่าน 1437  ตอบ 1  
หญ้าเทียมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2502-2553 (1 พ.ย. 2565)    อ่าน 146  ตอบ 0  
รับโอนข้าราชการฯ (27 ต.ค. 2565)    อ่าน 218  ตอบ 0  
อบต.ลานสัก รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธ (27 ต.ค. 2565)    อ่าน 165  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) (25 ต.ค. 2565)    อ่าน 240  ตอบ 0  
พระบรมสารีริกธาตุ ของดีอยู่ที่ใหนก็ดี ถ้าของดีอยู่กับคนดีและรู้คุณค่า ของนั้น (4 ก.ย. 2565)    อ่าน 3666  ตอบ 12  
อยากรู้ถึงเครื่องแบบของพนักงานจ้างตามภารกิจ (3 ก.ย. 2565)    อ่าน 80266  ตอบ 25  
รับโอนนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (19 ส.ค. 2565)    อ่าน 243  ตอบ 0  
ทำไม ตำแหน่งพัสดุสอบเปลี่ยนสายงานไปเป็นตำแหน่งอื่นกันหมด (8 ส.ค. 2565)    อ่าน 25308  ตอบ 48  
ด่วน เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 231  ตอบ 0  
รับโอนย้ายจนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร(ด่วนสุด) (2 ส.ค. 2565)    อ่าน 2180  ตอบ 4  
การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา (2 ส.ค. 2565)    อ่าน 2600  ตอบ 0  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่ (2 ส.ค. 2565)    อ่าน 2273  ตอบ 3  
รับโอนนักวิชาการศึกษา (2 ส.ค. 2565)    อ่าน 1637  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เวปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธ (2 ส.ค. 2565)    อ่าน 2007  ตอบ 1  
 
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
อบต.หนองฉาง งานป้องกันฯ อบต.หนองฉาง ออกสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นอำเภอเ [ 1 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 51 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร , ซ่อมแซมถนนหินคลุกผ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำซึม กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พลวงสองนาง โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองฉาง งานป้องกันฯ อบต.หนองฉาง ออกปฏิบัติงาน [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำซึม โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.ลานสัก #ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจอก ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ขนา [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งนางาม ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนางาม ครั้งที่สอง ประจำปีงบประมาณ พ. [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.เมืองการุ้ง วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายประสิทธิ์ เทียนนา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง เข้า [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกเรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.เมืองการุ้ง ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยชุมชนอุทัย [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนก [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.อุทัยธานี