หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2553 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ อน 0037.5/14759) [ 3 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1663 
 
รายงานข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6/1 (ที่ อน 0037.3/ว 74756) [ 3 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1715 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/74755) [ 3 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1227 
 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 1 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2026 
 
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 (ด่วนมาก ที่ อน 0037.3/14576) [ 1 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 3156 
 
มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่10.2553  [ 1 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2644 
 
<< หน้าแรก...     1479      1480      1481      1482     (1483)     1484      1485      1486      1487     ....หน้าสุดท้าย >> 1,492
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550