หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สรรหาและส่งรายชื่อ เพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 89 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญ๙ีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ เดือนตุลาคม 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 255 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 103 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 87 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 137 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 166 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ด่วนที่สุด [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 96 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 Thailand Smart City Expo 2022 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
ประกาศผลการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 103 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมบุคคลในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครริบาลท้องถิ่น [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 107 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท. ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 201 
ขอความอนุเคราะห์รถสุขาเคลื่อนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 107 
การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรินิกส์ [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 131 
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Rural Development [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 48 
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 57 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 127 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 636
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550