หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 59 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 71 
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 89 
ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดอุทัยธานี [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลเเละองค์การบริ หารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 214 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 83 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม ด่วนที่สุด [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 66 ฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 68 
โอนเงินรางวัลจราจรให้อปท. เดือน พ.ย.65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 89 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 141 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 80 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 174 
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 77 
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์การสัมมนา ลดโลกร้อนกับ LESS [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 60 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 66 ฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสรา้ง/ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 106 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 636
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550