หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินงานขจัดโรคขาดสารไอโอดีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 506) [ 14 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1347 
ขอเชิญประชุม [ 13 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1372 
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC.Rabies Awards ๒๐๑๑) (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๖๑๔) [ 10 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1869 
มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ [ 10 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1567 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสารสนเทศการสื่อสารและวีดิทัศน์" [ 9 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1603 
การรับผลไม้ปลายทางนอกแหล่งผลิตในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกปี ๒๕๕๔ [ 9 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1542 
บทบาทหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๕๙๖) [ 9 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1580 
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ตั้งป้ายหาเสียงของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 9 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1742 
การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย [ 8 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 9348 
การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา [ 8 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 6006 
การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ช.ค.บ.) [ 8 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 2169 
การดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1849 
มติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 2197 
,มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1442 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีคร้งที๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1421 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2554 [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 3355 
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 3076 
ขอส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น โดยวิธีพิเศษ รุ่น 4 ปีการศึกษา 2554 (ที่ อน 0037.3/478) [ 7 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1488 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 [ 6 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 2484 
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (ด่วนมาก ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๗๔๘๓) [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1684 
 
<< หน้าแรก...     611      612      613      614     (615)     616      617      618      619     ....หน้าสุดท้าย >> 636
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550