หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมของ อปท. เพื่อการเลือกตั้งท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 212 
 
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกเเละลดภาระเเก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
 
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
 
การเฝ้าระวังเเละป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
 
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
 
เร่งรัดการดำเนินโครงการป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1360
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550