การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562-2563 (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 14.51 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 50 ท่าน