แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 11.12 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 50 ท่าน