ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 09.18 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 57 ท่าน