การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13864)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย
งบหน้ารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2553 เวลา 15.09 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1908 ท่าน