โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามเเละประเมินผลเเห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 10.14 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 104 ท่าน