การเตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี พ.ศ.2562-2563 ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 10.11 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 131 ท่าน