เอกสารที่ต้องเตรียมรับตรวจฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563 อำเภอทันทัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 15.20 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 286 ท่าน