การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 09.15 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 63 ท่าน