ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการเเก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภคเเก่ประชาชน(ก่อสร้างเเละปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 14.41 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 82 ท่าน