ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงเเละพัฒนาเเหล่งกักเก็บน้ำให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 14.37 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 67 ท่าน