โครงการอบรมการจัดทำเเละการบริหารเเผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 13.43 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 90 ท่าน