การสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่มีราษฎร ไม่ถึง 25 คน ในเขต อบต.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 09.48 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 62 ท่าน