การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 14.47 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 112 ท่าน