เชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 10.57 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 71 ท่าน