การเร่งรัดติดตามการรายงานผลฯ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 10.33 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 52 ท่าน