ขอแจ้งภารกิจของหน่วยงานเพื่อบูรณาการ การปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 09.56 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 63 ท่าน