ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 14.50 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 77 ท่าน