เปลี่ยนเเปลงตารางฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามเเละประเมินผลเเห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 10.21 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 89 ท่าน