แบบตรวจเยี่ยมหอพัก ประจำอำเภอ (ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ 2558)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 10.01 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 50 ท่าน