โครงการอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 09.49 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 71 ท่าน