การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 13.59 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 110 ท่าน