ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK จังหวัดอุทัยธานี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 13.57 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 71 ท่าน