โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 11.15 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 136 ท่าน