การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด เเละคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 15.33 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 117 ท่าน