ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 10.51 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 124 ท่าน