แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 16.01 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 137 ท่าน