การจัดตั้งด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 16.00 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 117 ท่าน