ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดเเคลนน้ำดิบนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ฤดูเเล้ง ปี 2562/63  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 15.33 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 111 ท่าน