เอกสารที่ต้องเตรียมรับตรวจฯ
แบบ 1 - 10
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แผนการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของอปท. ปี 63 (อำเภอเมืองอุทัยธานี)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2562 เวลา 15.31 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 276 ท่าน